prize Logo
 

Users
Formula Tips
Posted By:-
Basit Baba

14 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[AKARA=ROUTINE=FIRST=SECOND]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}92 X 39=BARABAR==(3588)=F=(88)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}88 X 49=BARABAR==(4312)=S=(42)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}85 X 29=BARABAR==(2465)=S=(26)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}18 X 71=BARABAR==(1278)=S=(27)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}93 X 50=BARABAR==(4650)=S=(04)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}61 X 58=BARABAR==(3538)=S=(38)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}82 X 55=BARABAR==(4510)=F=(40)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}40 X 38=BARABAR==(1520)=S=(10)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}79 X 51=BARABAR==(4029)=S=(40)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}75 X 14=BARABAR==(1050)=S=(51)==PASS{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}95 X 53=BARABAR==(5035)====(----)==WAIT{#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}MAKE==AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(03)=(05)=(30){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(35)=(50)=(53){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                                           (55)

 

 

                                    SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BAB


Posted By:-
Basit Baba

14 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN==ROUTINE=OPEN==ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=1=TIME=JAZER=50872(389)==(389)==F==(85)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=2=TIME=JAZER=71324(882)==(882)==F==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=3=TIME=JAZER=26706(718)==(718)==F==(18)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=4=TIME=JAZER=1634=(219)==(219)==F==(93)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=5=TIME=JAZER=12783(657)==(657)==F==(61)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=6=TIME=JAZER=11306(483)==(483)==F==(82)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=7=TIME=JAZER=10633(194)==(194)==F==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=8=TIME=JAZER=10311(737)==(737)==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=9=TIME=JAZER=10154(672)==(672)==F==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=10TIME=JAZER=10077(039)==(039)==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=11TIME=JAZER=10038(445)==(445)==F==(---)===WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       OPEN=(9)==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                  ADMIN

 

                                          WWW.PRIZEBONDBEST.NET

                                          WWW.PRIZEBONDSTAR.NET

 

 

PLEASE  CALL   03065984484  =  03229062471=  BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba

14 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN==ROUTINE=OPEN==ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}923 X 6469=BARABAR=597(08)87==(0853)==F==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}884 X 6469=BARABAR=571(85)96==(8530)==F==(85)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}852 X 6469=BARABAR=551(15)88==(1560)==F==(18)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}187 X 6469=BARABAR=120(97)03==(9742)==F==(93)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}930 X 6469=BARABAR=601(61)70==(6116)==F==(61)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}615 X 6469=BARABAR=397(84)35==(8439)==F==(82)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}825 X 6469=BARABAR=533(69)25==(6914)==F==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}403 X 6469=BARABAR=260(70)07==(7025)==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}795 X 6469=BARABAR=514(28)55==(2873)==F==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}701 X 6469=BARABAR=453(47)69==(4792)==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}950 X 6469=BARABAR=614(55)50==(5500)==F==(---)==WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(0000){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       OPEN=(9)==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                  ADMIN

 

 

PLEASE  CALL   03065984484==03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
AMJAD ALI

14 Hours ago

ASALAM O ALEKUM DEAR ADMIN RESPECTABLE MEMBERS AND OTHER FRIENDS EID MUBARAK


MEMBERS KO 9503 PACKET UTAHNAY PAR BOHAT BOHAT MUBARK BAAD QABOOL HO .

HYDERABAD 40000 WALAY DRAW KAY LIYE IS BAAR BHI FORMULA WOHI SAME HAI NEW MEMBERS KAY BEHAD ISRAAR PAR EK BAAR PHIR SHOW KAR RAHA HON IS FORMULA MAIN FIRST KA EK HI PACKET NIKAL RAHA HAI JO KAY MASHA ALLAH 8849 SAY LEKAY 9503 TAK KAMYAB JARAHA HAI TAREKA SIRF ITNA HI HAI KAY BUS NECHAY DIYE GAYE FIGURES KO APNAY CALCULATOR PAR LIKH KAY EK BAAR JAZZAR DABAIN FIRST KA PORA PANGORA FOURCAST AAP KAY SAAMNAY AAJAYEGA TO AAYE DAIKHTAY HAIN.

                           JESAY KAY FIGURES                               FOURCAST                      RESULT 

 

7831                JAZZAR              8849                           FULL PAAS

7275                JAZZAR              8529                           FULL PAAS

3.501               JAZZAR              1871                           FULL PAAS

8650                JAZZAR              9300                           FULL PAAS

3793                JAZZAR              6158                           FULL PAAS

6815                JAZZAR              8255                           FULL PAAS

1631                JAZZAR              4038                           FULL PAAS

6322                JAZZAR              7951                           FULL PAAS

4920                JAZZAR              7014                           FULL PAAS

9031               JAZZAR             9503                         FULL PAAS

NOW                 NOW                 NOW                             NOW                        HYDERABAD 40000

 
                   1111111111111111111111111111111111

  
                   3333333333333333333333333333333333

 

                   7777777777777777777777777777777777

 

                   9999999999999999999999999999999999

 

                   2222222222222222222222222222222222

     

HYDERABAD  KA FOURCAST MALOOM KARNAY KAY LIYE RABTA KARAIN JIS KI FEES 5000 HAI EK HI GOLDEN FOURCAST HOGA NEW MEMBERS KAY LIYE SODA MEHNGA NAHAIN ITNAY MAIN TO KOI AAKRA BHI NAHAIN DEGA ONLY GIFT HAI SIRF MEMBER KAY LIYE PHIR NA KEHANA KAY AMJAD BHAI NAY NUMBER NAHAIN DIYA.UTAAR KAY PHENK DO GAREBI KA PATTA APNAY GALAY SAY OR DUNYA KO DIKHADO KAY AAP BHI KISI SAY KUM NAHAIN HO EK HE FOURCAST INSHA ALLAH BADAL DEGA AAP KI PARESHANIYUN KO KHUSHYUN MAIN.NORMAL GAME 

ALAG SAY NORMAL AND SHORT GAME KI FEES 2000 .

NOTE
FREE WALAY HAZRAT RABTA NA KARAIN MAAZRAT KAY SAATH KYUN KAY AISI CHEZ FREE MAIN NAHAIN MILTI .NAKALON SAY HOSHIYAR MERAY ZONG OR MOBILINK KAY NUMBERS PAR HI CALL KARAIN . MERAY IN  NUMBERS AY ILAWA OR KOI NUMBER NAHAIN HAIN. 03153185743 OR 0302-2605854 PHIR NA

KEHNA KAY AMJAD BHAI NAY BATAYA NAHAIN THA.

                                       THANKS

AAP KA APNA BHAI

AMJAD ALI

0302-2605854

0315-3185743

PRIZEBONDLAKPATI.NET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By:-
Basit Baba

14 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[AKARA==RELATION=AKARA=RELATION]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  8529 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8529=DIVIDE=222=BARABAR=3841891(8)==(8=3)=F=(18)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1871=DIVIDE=222=BARABAR=8427927(9)==(9=4)=F=(93)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9300=DIVIDE=222=BARABAR=4189189(1)==(1=6)=F=(61)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}6158=DIVIDE=222=BARABAR=2773873(8)==(8=3)=F=(82)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8255=DIVIDE=222=BARABAR=3718468(4)==(4=9)=F=(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038=DIVIDE=222=BARABAR=1818918(9)==(9=4)=F=(79)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7951=DIVIDE=222=BARABAR=3581531(5)==(5=0)=F=(70)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014=DIVIDE=222=BARABAR=3159459(4)==(4=9)=F=(95)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503=DIVIDE=222=BARABAR=4280630(6)==(6=1)=F=(---)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                       {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}AKARA=RELATION{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(1111){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                            {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(6666){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       TALUK=(9)==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                  ADMIN

 

 

PLEASE  CALL   03065984484==03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba

14 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[CENTER=ROUTINE=40000=TO=40000]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  2012 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}268 X 19 X BARABAR=END=13202(7)7(3)==(7328)=F=(057)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}557 X 19 X BARABAR=END=11199(9)8(8)==(9843)=F=(058)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}558 X 19 X BARABAR=END=11240(2)4(0)==(2075)=F=(000)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}500 X 19 X BARABAR=END=85737(5)0(0)==(5005)=F=(370)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}370 X 19 X BARABAR=END=34742(8)9(2)==(8237)=F=(188)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}188 X 19 X BARABAR=END=45575(8)0(5)==(8530)=F=(495)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}495 X 19 X BARABAR=END=83191(0)1(0)==(0055)=F=(615)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}615 X 19 X BARABAR=END=13653(9)2(2)==(9247)=F=(------)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CENTER=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(2222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(7777){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       OPEN=()==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                ADMIN

 

 

PLEASE  CALL    03065984484==03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Ali Shafiq

18 Hours ago

{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                     BOND=======40000

                                     CITY==HAIDERABAD

                                           CLOSE FIGURE

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}884935 = 4303X8888 =END = 16456(58)1 = (5803) = 85 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}852954 = 4303X8558 =END = 15845(82)9 = (8237) = 18 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}187100 = 4303X1881 =END = 34828(23)6 = (2378) = 93 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}930079 = 4303X9339 =END = 17291(91)4 = (9146) = 61 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}615846 = 4303X6116 =END = 11324(26)8 = (2671) = 82 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 = 4303X8228 =END = 15234(80)7 = (8035) = 40 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 = 4303X4004 =END = 74137(29)9 = (2974) = 79 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 = 4303X7997 =END = 14807(09)2 = (0954) = 70 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 = 4303X7007 =END = 12974(02)7 = (0257) = 95 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 = 4303X9559 =END = 17699(26)1 = (2671) = WAIT (  ){#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

CLOSE FIGURE

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(111){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(222){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(666){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS  F OPEN (9){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY  MEMBERS ME SY S(34)F(950){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST FIRST
TANDOLLA ROUTEEN
8529 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}852954 XXXX = (187)(182)  = 187 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2} {#emotions_dlg.6398-th_dance2}187100 XXXX = (930)(935)  = 930 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}{#emotions_dlg.6398-th_dance2}930079 XXXX = (610)(615)  = 615 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}615846 XXXX = (825)(820)  = 825 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 XXXX = (403)(408)  = 403 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 XXXX = (790)(795)  = 795 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 XXXX = (706)(701)  = 701 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 XXXX = (950)(955)  = 950 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 XXXX = (???)(???) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>ROUTEEN GURANTEE K SATH<<<<<

 

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F OPEN (9){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY MEMBERS ME SY S(34)F(950){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

 

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY


 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

mobile
ALi shafiq
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}


Posted By:-
Basit Baba

18 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN==ROUTINE=OPEN==ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=1=TIME=JAZER=50872(389)==(389)==F==(85)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=2=TIME=JAZER=71324(882)==(882)==F==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=3=TIME=JAZER=26706(718)==(718)==F==(18)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=4=TIME=JAZER=1634=(219)==(219)==F==(93)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=5=TIME=JAZER=12783(657)==(657)==F==(61)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=6=TIME=JAZER=11306(483)==(483)==F==(82)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=7=TIME=JAZER=10633(194)==(194)==F==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=8=TIME=JAZER=10311(737)==(737)==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=9=TIME=JAZER=10154(672)==(672)==F==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=10TIME=JAZER=10077(039)==(039)==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=11TIME=JAZER=10038(445)==(445)==F==(---)===WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       OPEN=(9)==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                  ADMIN

 

                                          WWW.PRIZEBONDBEST.NET

                                          WWW.PRIZEBONDSTAR.NET

 

 

PLEASE  CALL   03065984484  =  03229062471=  BASIT  BABA


Posted By:-
Basit Baba

18 Hours ago

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[[[[[[[[[[[[  40000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN==ROUTINE=OPEN==ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}923 X 6469=BARABAR=597(08)87==(0853)==F==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}884 X 6469=BARABAR=571(85)96==(8530)==F==(85)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}852 X 6469=BARABAR=551(15)88==(1560)==F==(18)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}187 X 6469=BARABAR=120(97)03==(9742)==F==(93)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}930 X 6469=BARABAR=601(61)70==(6116)==F==(61)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}615 X 6469=BARABAR=397(84)35==(8439)==F==(82)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}825 X 6469=BARABAR=533(69)25==(6914)==F==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}403 X 6469=BARABAR=260(70)07==(7025)==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}795 X 6469=BARABAR=514(28)55==(2873)==F==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}701 X 6469=BARABAR=453(47)69==(4792)==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}950 X 6469=BARABAR=614(55)50==(5500)==F==(---)==WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(0000){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                           {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(5555){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                     SITARA  CHAMAK RAHA   HAE

                                           KUTTE BHOKE RAHE HAE

                                                              MOJ   KARO

 

                 {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}FIRST==TANDOLA=ROUTINE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                                    {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                       {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

 

                              0977=SE=START

 

 

 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}0977===XXXXXXXX====(495)===FIRST==(495)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4956===XXXXXXXX====(923)===FIRST==(923)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9239===XXXXXXXX====(884)===FIRST==(884)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8849===XXXXXXXX====(852)===FIRST==(852)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8529===XXXXXXXX====(187)===FIRST==(187)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}1871===XXXXXXXX====(930)===FIRST==(930)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9300===XXXXXXXX====(615)===FIRST==(615)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}6158===XXXXXXXX====(825)===FIRST==(825)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}8255===XXXXXXXX====(403)===FIRST==(403)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}4038===XXXXXXXX====(795)===FIRST==(795)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7951===XXXXXXXX====(701)===FIRST==(701)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}7014===XXXXXXXX====(950)===FIRST==(950)===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}9503===XXXXXXXX====( ?? )===FIRST==( ?? )===PASS{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

 

                              {#emotions_dlg.14iigsnjpg}DAMAKA==ROUTINE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                 {#emotions_dlg.14iigsnjpg}GOLDEN=CHANCE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                        {#emotions_dlg.14thugg}INSHALLAH==HIT==HO==GA {#emotions_dlg.14thugg}

 

 

                                      ROUTINE  HASIL   KARNE  KE LEYA

                                      ABHI   CALL   KARE  JISS    KO   ISS

                                     ROUTINE  PER  SHAKE  HA  WO CALL

                                      KARE   SHAKE  DOR  KIYA  JAYE GA 

 

 

                      {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                 {#emotions_dlg.abl3dc}MERE  TUMAM  MEMBERS  KO{#emotions_dlg.abl3dc}

 

                                       SECOND=(34)==(34)=MUBARAK=HO

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MERE ISS ROUTINE SE

                                                       OPEN=(9)==MUBARAK  HO

 

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                                                  ADMIN

 

 

PLEASE  CALL   03065984484==03229062471==BASIT  BABA


Posted By:-
Ali Shafiq

18 Hours ago

{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                     BOND=======40000

                                     CITY==HAIDERABAD

                                            LINK AKRA

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}884935 = 9992X8888 =END = 88737(84)8 = (84) = 85 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}852954 = 9992X8558 =END = 85443(12)6 = (12) = 18 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}187100 = 9992X1881 =END = 18779(91)6 = (91) = 93 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}930079 = 9992X9339 =END = 93240(63)5 = (63) = 61 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}615846 = 9992X6116 =END = 61062(18)3 = (18) = 82 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 = 9992X8228 =END = 82148(40)4 = (40) = 40 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 = 9992X4004 =END = 39975(96)1 = (96) = 79 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 = 9992X7997 =END = 79842(09)9 = (09) = 70 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 = 9992X7007 =END = 69957(93)2 = (93) = 95 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 = 9992X9559 =END = 95437(11)7 = (11)  = WAIT (  ){#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

LINK AKRA

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(1111){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS  F OPEN (9){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY  MEMBERS ME SY S(34)F(950){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST FIRST
TANDOLLA ROUTEEN
8529 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}852954 XXXX = (187)(182)  = 187 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2} {#emotions_dlg.6398-th_dance2}187100 XXXX = (930)(935)  = 930 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}{#emotions_dlg.6398-th_dance2}930079 XXXX = (610)(615)  = 615 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}615846 XXXX = (825)(820)  = 825 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 XXXX = (403)(408)  = 403 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 XXXX = (790)(795)  = 795 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 XXXX = (706)(701)  = 701 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 XXXX = (950)(955)  = 950 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 XXXX = (???)(???) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>ROUTEEN GURANTEE K SATH<<<<<

 

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F OPEN (9){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY MEMBERS ME SY S(34)F(950){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

 

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY


 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

mobile
ALi shafiq
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}